Bộ sưu tập ảnh khóa vân tay hune 918-68-F

Khóa hune 918-68-F  mở khóa bằng: vân tay, mã số hoặc bằng chìa khóa cơ. 120 người dùng ID, ID người dùng có thể thiết lập “dấu vân tay + mật khẩu” 2 cách mở, Người dùng có thể chọn bất kỳ một trong các thức trên để mở khóa. Thuận tiện, linh hoạt và an toàn cho tất cả cách mở cửa trên cho mỗi thành viên trong gia đình bạn.

Chi tiết khóa vân tay hune 918-68-F

Trợ giúp