Thư viện hình ảnh & video khóa dessmann G800

Khóa vân tay Dessmann G800  có thể mở bằng vân tay, mã số hoặc chìa cơ dự phòng. Người dùng có thể chọn bất kỳ một trong bốn phương thức trên để mở khóa
Thuận tiện, linh hoạt và an toàn cho tất cả cách mở cửa trên cho mỗi thành viên trong gia đình bạn.

Chi tiết Khóa vân tay Dessmann G800

Video Đánh giá tính năng SMS khóa vân tay Dessmann G800

Video Hướng dẫn lắp đặt khóa dessman S710 G800

Trợ giúp