Thư viện ảnh và Video Khóa Samsung SHS-P718

Khóa Samsung SHS-P718 với các tính năng:100 vân tay Mật khẩu Có(Master&User) SL: 11 Thẻ từ Remote Không
(Có thể mở rộng) Phát hiện cháy và thoát hiểm, Cảnh báo người lạ, Cảnh báo đột nhập, Vật liệu siêu bền, chắc chắn

Chi tiết sản phẩm Khóa Khóa Samsung SHS-P718

Thư viện ảnh Khóa Samsung SHS-P718

Video Khóa Samsung SHS-P718

Trợ giúp